rev

Revízia elektrickej inštalácie je podrobnou prehliadkou, formou merania a skúšania zisťujeme stav elektrickej inštalácie z hľadiska bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

– revízna správa elektrickej prípojky
– revízna správa elektroinštalácie

 

Nestačí mať iba poistený byt, dom či kanceláriu. Je potrebné skontrolovať aj rozvody elektriny aby Vás nič neprekvapilo.

 

Plnenie povinností v zmysle platnej legislatívy a v zmysle platných noriem STN v oblasti bezpečnosti elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný zabezpečovať každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu. Zabezpečenie vyhotovenia revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením elektrického zariadenia a bleskozvodu do prevádzky a v stanovených termínoch počas prevádzky elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.

 

  • Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
  • Revízie elektrických zariadení a inštalácií…
  • Revízia a skúšanie elektrických inštalácií v obytných budovách

 

Nezabúdajte že po každom zásahu do elektriny je potrebne skontrolovať jej bezpečnosť, ideálne je ak sa všetko naplánujete, pri našom zásahu je zaručená odborná skúsenosť

popis služieb

 

Cena za revíziu je závislá od počtu elektrických prvkov,veľkosti objektu a počtu hodín potrebných na meranie a skúšanie.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

 

Skúsenosti súdneho znalca: Elektroinštaláciu neradno zanedbávať

 

Musím mať vykonanú revíziu?
Bez ohľadu na to či je Váš byt alebo dom poistený, o to viac ak priestory prenajímate.
Aspoň každých 5 rokov.

© 2014 vytvoril info(zav)smartservis.sk | v prípade otázok ma kontaktujte...

logo-footer

Zostaňme v kontakte (na stránke pracujeme):